Lò Nướng – NQ – D20L

Lò Nướng – NQ – D20L

Category:

Description

Chức năng chính : Loại cơ 18 lít thêm phụ kiện kèm theo là 22 lít

Comments

  1. jacky

    September 8, 2018 9:46 pm

    Dep qua
  2. jacky

    September 8, 2018 9:46 pm

    Dep qua test

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *